Kopen in Portugal

Het is vanzelfsprekend dat u zich aan de Portugese wet en regels houdt bij het kopen van een woning in Portugal. Het is zeer raadzaam u te laten adviseren door vakbekwame specialisten die vloeiend een taal spreken welke u ook spreekt. Veel makelaars(kantoren) zijn ervaren en bekwaam genoeg om u door de gehele papierwinkel van het aankopen van een huis heen te loodsen en zijn vaak beter op deze taak voorbereid dan sommige advocaten. Als een algemene regel geldt echter dat u uw zaken alleen laat behartigen door iemand die u uit eigen ervaring kent of u aanbevolen is door een zeer betrouwbare partij.

Als u een advocaat in de arm neemt, neem er dan een die volledig gekwalificeerd is, advogados of solicitadores en die u is aangeraden door iemand die al van zijn of haar diensten gebruik heeft gemaakt. Neem nooit een advocaat die ook voor de verkoper werkt.

Belasting en commissies zijn gebaseerd op de waarde van het object dat gekocht wordt en worden betaald door de koper. Ook de registratie- en notariskosten worden door de koper betaald.

U kunt uw advocaat of iemand anders een volmacht verstrekken voor u de diverse documenten te ondertekenen, maar let er op dat de zaken geen onnodige vertraging krijgen.

Uitzoekwerk

Als u iets gevonden heeft dat u aanstaat, laat dan uw “vertegenwoordiger” uitzoeken bij het plaatselijke registratiekantoor ( Conservatória do Registo Predial ) of de verkoper ( vendedor ) volledig eigenaar is, dat niemand anders er rechten op heeft, dat alles juist is omschreven en dat alles vrij is van schulden, hypotheken en andere eventuele claims. Let erop dat kopieën van de landregistratie maar voor een bepaalde periode geldig zijn.

Fiscaal nummer

Vraag een fiscaal nummer ( número de contribuinte ) aan bij het plaatselijke belastingkantoor ( finanças ). U krijgt eerst een voorlopig document en later wordt een kaartje naar u toegestuurd. U heeft dit nummer nodig voor o.a. het openen van een bankrekening en voor het betalen van belasting.

Belasting document

Verkrijg het officiele document van de belasting ( caderneta predial ) van het betreffende object van de verkoper en controleer of de beschrijving van het huis (aantal kamers, oppervlakte van de woning en opp. van de grond, etc.) hetzelfde is als de gegevens van het kadaster.

Woonvergunning

Controleer of er een woonvergunning ( licença de utilização / licença de habitação ) is bij de gemeente ( câmara municipal ).

Contract

Laat een voorlopig koopcontract opmaken ( contrato promessa de compra e venda ) ondertekend door u en de verkoper. Hierin moeten alle voorwaarden en condities vermeld staan. In dit stadium betaalt u 10% van de koopsom aan. Het contract wordt ten overstaan van een notaris getekend en beide partijen zijn hier aan gebonden. Als u, de koper, in gebreke blijft, bent u de 10% kwijt en blijft de verkoper in gebreke dan betaalt hij de aanbetaling dubbel terug.

Overdrachtsbelasting (IMT)

IMT, overdrachtsbelasting (vroeger heette dit SISA), bent u verschuldigd voor woningen vanaf € 81.600; deze percentages lopen van 2 – 8%. Voor “rural” land betaalt u een vast tarief van 5%. U dient deze belasting te betalen bij het dichtstbijzijnde locale belastingkantoor.

Onderstaand een tabel met de tarieven:

Tot

€ 81.600.00

 

 

Tax = 0%

 

€ 81,600.00

-

€ 110,000.00

Tax = 2%

 

€ 110,000.00

-

€ 150,000.00

Tax = 5%

 

€ 150,000.00

-

€ 250,000.00

Tax = 7%

 

€ 250,000.00

-

€ 500,000.00

Tax = 8% -10,400 Euro

Boven

€ 500,000.00

 

 

Tax = 6%
© 2005-2006 Algarve Real Estate - Afgedrukt op: - Bezoek ons op www.algarve-real-estate.be